Lotteri

Lotteri

Skrabejulekalender


Pigespejderne i Bording sælger hvert år skrabejulekalendre. Hver kalender koster 25 kr, og 3 stykker kan købes for 60 kr.


Lotteriet er anmeldt som almennyttigt til Spillemyndigheden. I den forbindelse er det et krav, at følgende oplyses:

1.   Arrangørens navn og hjemsted.


De Grønne Pigespejdere, Bording, Bording

2.   Formålet med det almennyttige lotteri.


Støtte til spejderaktiviteterne hos De grønne pigespejdere, Bording


3.   Prisen for deltagelse.


25. kr. pr. kalender (lod), 3 stykker for 60 kr.

4.   Det samlede antal lodder i lotteriet.


900 stykker

5.   Gevinsternes antal, art og værdi i kroner ekskl. afgifter.


Kommer senere

6.   Det tidsrum, hvori det almennyttige lotteri afholdes (salgsperiode).


01.11.18 - 31.12.18

7.   Hvornår lodtrækningen foretages (ved ikke-forhåndstrukne lodder).


(forhåndstrukne lodder)

8.   Hvor og hvornår offentliggørelse af lodtrækningens resultat finder sted. Ved afholdelse af almennyttigt lotteri ved forhåndstrukne lodder kan dette ske ved en offentliggørelse af, hvor mange lodder, der blev solgt, samt en specifikation af, hvor mange gevinstgivende lodder, der blev indløst, samt disses fordeling i de enkelte præmiegrupper.


Lotteriet for 2017 gav et overskud på 10.651 kr.

Der blev solgt 775 lodder ud af 800 lodder

1 gevinst af 1 gevinst på 1.000 kr. blev indløst

2 gevinster af 2 gevinster på 500 kr. blev indløst


9.   Sted og sidste frist for gevinstudleveringen.


Ved henvendelse til Kim på 21 68 03 26 senest 31. januar 2019


10. Hvor og hvornår et revideret lotteriregnskab er offentligt tilgængeligt.

Regnskab offentliggøres på denne side senest 1. april 2019De grønne pigespejdere, Bording

post@bordingpigespejder.dk